آموزش تخصصی مددکاری اجتماعی | تعیین جایگاه در رابطه درمانی

124
در این فیلم آموزشی در مورد تعیین جایگاه در ارتباط با مراجع و مددجو آموزش داده می شود، اینکه ما باید از چه جایگاهی با مراجع ارتباط بگیریم | مدرس: دکتر ملیحه عرشی، دکترای مددکاری اجتماعی | برای دیدن آموزش های بیشتر به وبسایت کلینیک ایران مراجعه کنید:www.cliniciran.ir
pixel