تست دقت برخورد به هدف در موشک قیام 1 بروزرسانی شده

1,936

موشک قیام 1 اولین موشک بالستیک بدون بالک ساخت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است که بردی معادل 800 کیلومتر دارد. نمونه بروزرسانی شده این موشک از قابلیت هدایت تا لحظه برخورد نیز بهره می‌برد.