تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد غشاذر

113

تحلیل بنیادی نماد غشاذر به کمک نرم افزار Hamidi Signal + تحلیل تکنیکال دانلود نرم افزار از: www.SaeedHamidi.com ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: https://www.instagram.com/saeedhamidipage https://t.me/saeedhamidich