داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

انتظارات متقابل بیمار و پزشک قسمت دوم Dementia patient/doctor expectations

152
انتظارات متقابل پزشک و بیمار فرسایش مغز در سیر پیشرفت بیماری بسیار مهم است. در صورت وجود هماهنگی بین این انتظارات، دوران پر استرس بیماری های آلزایمر و دمانس به نحو چشمگیری آسان تر برگزار خواهد شد. به منظور واکاوی انتظارات معقول، یک سری پادکست با حضور پشتیبان همیشگی پروژه دردآشنا، آقای دکتر کاوه شفیعی، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تهیه کرده ام. در این پادکست، مسائل مهم عدم آگاهی و نیاز آموزشی خانواده بیمار، اعلام تشخیص، و تغییرات رفتاری بیمار را با ایشان مورد بحث قرار
pixel