لیدی باگ ((این داستان♥عشق یا وظیفه♡))

7,082
((Arsam)) 51 دنبال‌ کننده

لیدی باگ به شدت زخمی میشه و جونی برای مبارزه نداره کت نوار وقتی میخواد ببرتش بیمارستان فهمید شارژ گوشواره لیدی باگ داره تمام میشه به او گفت من تو رو با چشم بسته به بیمارستان میبرم ولی لیدی باگ به او گفت من به تو اعتماد دارم با این حرف لیدی باگ بی هوش میشه و کت نوار فهمید در تمام این مدت با مرینت کار میکرد و

((Arsam)) 51 دنبال کننده
pixel