ساق سازی با فیل هیث

4,194

آموزش حرکت بدنسازی ساق پا ایستاده با ماشین توسط فیل هیث 4دوره قهرمان مسترالمپیا

Go TO GyM

Go TO GyM

4 سال پیش
عالیه بود ..مهدی جان ... ما که ساق پامون استعداد آنچنانی نداره هر کاری میکنیم رو به رشد نمیره استوپ زده :D
داداش مهدی...تلگرام @mehdibenq
داداش مهدی...تلگرام @mehdibenq ممنون داداش..باید شلاق بخور ه