چگونه هدف مراجع را در جلسات کوچینگ، مشخص و شفاف کنیم | پاسخ به سؤال های شما 2

465
در این ویدیو نازنین ملک بیکلو و آی سان بنی هاشمی، از مدرسین مورد تأیید فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF، به سؤالات دانشجویان آکادمی FCA انگلستان و علاقه مندان به کوچینگ در مورد آموزش ها و حرفه ی کوچینگ پاسخ می دهند.
pixel