جلسه 6 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نگارش اهداف مشخص تحقیق

198

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش اهداف مشخص تحقیق آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564906580

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1