داوری پنجمین دوره مسابقات تجسم بصیرت

132
داوری پنجمین دوره مسابقات ونمایشگاه های مردمی تجسم بصیرت دبیرخانه دائمی :مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون دبیربرگزاری : محمد مهدی تدین موغاری دبیربخش فیلم:سعید محبی دبیربخش تجسمی:حسن نوروزنیا دبیراجرایی:حجت الاسلام ناصروکیلی هیات داوران : سینمایی :اسماعیل فلاحپور-هرمز حقیقی-محمدسعیدخسروی تجسمی :مریم حسینی-پردیس نوری-مهدی کیهور
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel