سخنان بسیار جنجالی و جدید حسن روحانی

1,639
دکتر روحانی: بحث بر سر این است که آیا از امروز به بعد، می خواهیم مسیر #آزادی_بیان را ادامه دهیم یا نه و آیا از امروز به بعد باید باز هم فضای امنیتی به دانشگاه ها برگردد یا نه؟
pixel