مستند نفس های تار {تقدیم به ساحت مقدس جانباز شیمیایی شهید عبدالرضا خوشه چین}

354

مستند نفس های تار مستندی از زندگی نامه شهید عبدالرضا خوشه چین جانباز شیمیایی شهر لار به همت فرهنگی اجتماعی پایگاه مقاومت شهید عبدالرضا خوشه چین و کانون فرهنگی هنری شهدای لارستان تهیه گردیده است. زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از شهادت نیست(مقام معظم رهبری) مستند ساز:علی تقی زاده و محمد رضا ریاحی بازیگر:حسین داوری با تشکر از: ابوالفضل ناطقی و محمد امین اکبری و تمام کسانی که ما را در ساخت این مستند همیاری نمودند.