روشن کردن شمع از دود

242
کارگردان:سید محمد نوروزیان / نویسنده:سید محمد نوروزیان / فیلم بردار:فائزه رضائی / تدوین گر:فائزه رضائی / بازیگران:سید محمد نوروزیان / شهر:تهران / پایه:هفتم
pixel