عقرب‌ماهی منگوله‌ای: Scorpaenopsis oxycephala

48

عقرب‌ماهی منگوله‌ای ( Scorpaenopsis oxycephala)، از عقرب‌ماهیانی است که در بعضی منابع گفته می‌شود که از ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است ،اگرچه کمی بعید است و نهایتا تا اقیانوس هند وجود دارد و شاید تصادفا وارد آب‌های دریای عمان نیز شده باشد. یک ماهی سمی است که بصورت انفرادی زندگی می‌کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Scorpaenopsis-oxycephala.html

pixel