خلاصه قلعه حیوانات جورج ارول عربی (لهجه عراقی)

619

حیوانات زیر دست آدم ها به سختی کار می کردند. شلاق می خوردند. غذای کمی داشتند. آن وقت، به طور ناخودآگاه وقتی مورد ظلم و کتک سنگین صاحب مزرعه قرار گرفتند، تصمیم گرفتند علیه او قیام کنند... این داستان، خلاصه ای است از داستان قلعه حیوانات (مزرعه حیوانات) اثر جورج اورول که به عربی با لهجه عراقی ترجمه شده. جورج اورول (George Orwrell) نویسنده قهار انگلیسی است که کتاب مشهور دیگر او 1984 است. او این داستان را در سال 1954 منتشر کرده است.

pixel