رهایی نجفی از قصاص!

379

«مسعود استاد» با انتشار پیامی در فضای مجازی از بخشش محمدعلی نجفی قاتل خواهرش میترا استاد خبر داده است.

کلاکت
کلاکت 11.1 هزار دنبال کننده