چکیده ای از فعالیت عمرانی شهرداری اردبیل

93
شهرخوان: تحقق وعده تکمیل پروژه های فرهنگی، عمرانی و انسان_محور توسط شهرداری اردبیل
شهرخوان 4 دنبال کننده
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel