آموزش سیستم اطفای حریق گازی FM200 و CO2

1,581
سیستم های اطفای حریق گازی FM200 و CO2 یکی از پرکاربردترین سیستم های اطفاء حریق در پروژه های اتاق سرور، اتاق برق، اتاق کنترل و سایر محیط هایی است که نیاز به اطفای حریق سریع و بدون اثرات تخریب محیطی می باشد، در این ویدئو به معرفی دوره آموزش سیستم اطفا حریق FM200 و اطفای حریق CO2 پرداخته شده است. جهت ثبت نام در دوره آموزش سیستم اطفاء حریق FM200 و CO2 به وبسایت آموزشکده حریق به آدرس wikifire.ir مراجعه نمایید.
pixel