موتور ۲۵۰ دایلیم، کاوازاکی نینجا

6,885

موتور ۲۵۰ دایلیم، کاوازاکی نینجا هد گوپرو Daelim 250 RR and Kawasaki Ninja 250

(فیتنس) Fitness
(فیتنس) Fitness 227 دنبال کننده