گفتگوی آیت الله رئیسی با سایت Khamenei.ir در حاشیه اجلاس مجلس خبرگان

938
گفتگوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی با سایت Khamenei.ir در حاشیه اجلاس مجلس خبرگان رهبری
pixel