داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

اختلال عجیب سیستم ضبط ویدئو هنگام فیلمبرداری در بهشت زهرا

92

دقیقا در لحظه ای که او شروع به چرخاندن سطل کرد سگی از عقب بسمت من می دوید که کلیپ آنرا قرار داده ام . اما من مدتی بعد متوجه تعقیبم توسط سگ سیاه جادوئی شدم .