زاویه دکتر سید علی غفوری؛ عضو هیأت علمی گروه علوم درمانگاهی

11
ویروس آنفولانزا، ویروسی غیرقابل پیش بینی است و می تواند تغیر ماهیت داده و بیماری ایجاد کند. ویروس آنفولانزا پرندگان ارتباطی با ویروس کرونا نداشته و جای نگرانی نیست. محوریت کار در مواجهه با آنفولانزا، کم کردن میزبان های حساس و دور کردن این میزبان ها از عوامل بیماری زا می باشد. برای بالا بردن قدرت تشخیص واکسیناسیون باید مراقبت فعال را تشدید کرد به طوری که با استفاده از واکسن، آتش موجود، تبدیل به آتش زیر خاکستر شود. مبحث مهم در زمینه کنترل و پیشگیری از آنفولانزا، امنیت زیستی است.
pixel