متین جوانمرد از مستعدترین زبان آموزان مترجم

78

متین جوانمرد از مستعدترین زبان آموزان مترجم و یکی از بهترین شاگردان استاد حبیبی / متین در این ویدئو، مطالبی درمورد اسکیمو ها ارائه می کند / به صفحه رسمی مترجم در تلگرام و اینستاگرام بپیوندید: t.me/shahinmotarjem / instagram.com/shahinmotarjem