مستند « اتاق جنگ » ، شبکه جهانی جام جم

1,510

6174- " اتاق جنگ" ساخته مصطفی حریری از روند سیاست گذاری جنگ از منظر طراحان دفاع در برابر عراق روایتی را ارائه می دهد که به گفته سازندگان می کوشد بدون موضع گیری و صرفا با نگاه یک ناظر بیرونی اتفاقات مهمی را که در جریان سیاستگذاری دفاع ایران در برابر عراق در حدود هشت سال رقم خورد مرور کند.