فیلم کوتاه "خرمشهر را خدا آزاد کرد" | رسانه مردمی ارزشبان

17
این فیلم کوتاه به همت رسانه مردمی ارزشبان بر اساس رویدادی در پست مخابراتی بین راهی خرمشهر و مقر فرماندهی اهواز تولید شده و ارتباط میان حاج احمد کاظمی و مقر فرماندهی را روایت می کند
arzeshban 7 دنبال کننده
pixel