خلاصه مسابقه نسکار کانزاس 2019

769

موتوراسپورت ایران - خلاصه مسابقه نسکار کانزاس 2019 را برایتان قرار دادیم که با پیروزی برد کسلوسکی به پایان رسید. فرمول یک ایران F1iran.com

pixel