دزدی و فقر فرهنگی در فرانسه...

747
دزدی از اتوبوس ها در روز روشن در #فرانسه شرکت های اتوبوس رانی به دنبال اسکورت ویژه هستند. پلیس اعلام عدم توانایی کرده #فقر_فرهنگی #امنیت توضیحات بیشتر:? @kharej2025
pixel