تیزر اورک سوزو

97
اورک سوزو یک برنامه تولیدی توسط موسسه فصل هنر می باشد که نگاهی صریح تر و دقیق تر به مسائل باشگاه تراکتور آذربایجان می پردارد.
pixel