اردوی مطالعاتی نوروز 98 در کرج

151

از مجموعه خدمات مجتمع آموزشی فاطمیه برگزاری اردوی مطالعاتی در ایام نوروز 98 ویژه داوطلبان کنکور 98 (دختران) است که درمحیطی آموزشی و مطالعاتی با امکانات مطلوب و مناسب برگزار می شود