فر پیتزا گردان

2,670
آموزش کار با فر پیتزا گردان تنوری تلفن سفارش 09128599078 ابعاد داخل فر در قطرهای 120 سانتی متر ، 130 سانتی متر ، 140 سانتی متر ، 150 سانتی متر ، 170 سانتی متر، 180 سانتی متر ، 200 سانتی متر http://ayristajhiz.com/%d9%81%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c/
pixel