آموزش کیوکوشین.مواردآزمون کمربند نارنجی.کاراته سلیمانی

10,124

باشگاه کیوکوشین کاراته سلیمانی قدیمی ترین باشگاه کاراته استان خراسان جنوبی.بیرجند و از باشگاه های قد یمی ایران . تأ سیس 69/7/2 تماس 09153635442 سامانه پیام کوتاه 10009153635442 دریافت اطلاعات کامل باسرچ (کاراته سلیمانی) نظر بدهید. {توضیحات مربوط به این کلیپ} این کلیپ برای اولین بار توسط باشگاه کیوکوشین کاراته سلیمانی در خراسان جنوبی تهیه شده است.