اجرای صحیح حرکت کرانچ شکم با دستگاه

4,871

مشاهده توضیحات انجام حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/ab-crunch-machine

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده