7 مدرسه از محل ارزش افزوده در سال تحصیلی 99-98 در شهرستان شهریار افتتاح خواهد شد

138
5 مدرسه فقط در مهر ماه سال جاری افتتاح خواهد شد وائین بیش از 10 سال رتبه اول بحران فضای آموزشی در شهرستان شهریار تنها یک مدرسه در سال جاری در وائین افتتاح خواهد شد اما باز هم شرایط فضاهای آموزشی بحرانی است. در سعید آباد در باغستان با وجود حضور خیرین و مدرسه سازان در این منطقه امام پروژه های در حال احداث به سال تحصیلی جدید نخواهد رسید اگر مسئولین شهری باغستان فکری به حال پیشرفت عملیات عمرانی پروژه احداث مدرسه حافظ در سعیدآباد باغستان نکنند حتماً تحصیل دانش آموزان را با مشکل مواجه خواهند کرد.
خبر شهر 133 دنبال کننده
pixel