طراحی نمای کلاسیک اسلامی با آرشیکد درس اول

399

در این آموزش شما قادر خواهید بود به راحتی و با چند ترفند ساده به طراحی نمای کلاسیک به سبک اسلامی بپردازید. مدرس: مهندس رامتین چرغنده برای تهیه دوره های آموزشی کامل آرشیکد به سایت هوش معماری مراجعه فرمایید Rammehraz.com/shop چالش زمستانه شروع شد. طبق آموزش پیش برو و این ویدئو رو برای دوستانت ارسال کن.

pixel