ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه اختصاصی با اولین آمر معارف زن در ولسوالی جاغوری

457
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 77.5 هزار دنبال‌ کننده
آمر صاحب قبلی معارف جاغوری که بعدازسی و چهار 34 سال اجرای وظیفه آبرومندانه و عزتمندانه بامعارف جاغوری خداحافظی نمود . آقای استاد نایبی استاد محبوب دلها ،آمرقبلی معارف جاغوری یکی ازشخصیت های خادم ،مکتب ساز، مفید ، شخصیت برومند و پدر معارف جاغوری باتوجه به تمام ناهنجاری های موجود در ولسوالی جاغوری با انجام مدیریت خوب،سالم،کارا، با اخلاق پسندیده و باعملکرد و کار کرد های بسیار نیک ،ارزنده و معارف دوست که کارکرد هایش و
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 77.5 هزار دنبال کننده
pixel