تجربیات دامپروری (2) - برنامه تلاش سبز

18,226

برنامه شماره 1056 تلاش سبز - دو موضوع: گوسفند پرواری و گاوداری صنعتی با استفاده از تجربیات دامداران موفق مورد بررسی قرار می گیرد - مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 169 دنبال کننده