کاش چون پاییز بودم کارگردان محمد مهدی ستوده با حضور معطر شیرین فشان

3,596
کاش چون پاییز بودم شعر از فروغ فرخزاد کارگردان محمد مهدی ستوده با حضور معطر شیرین فشان محمد مهدی ستوده افزود در این شرایط و حال و هوای کرونایی به فکر کاری دلنشین بودیم تا شاید دقایقی خوش را تقدیم نگاه بینندگان کنیم
Homa grop 10 دنبال کننده

مهدی

2 ماه پیش
دنبال کنید دنبال میشید

Gamers A.M

2 ماه پیش
دنبالی دنبال کن

aron9710

2 ماه پیش
دنبالی لطفا دنبال کن

HARD DEATH

2 ماه پیش
هرکسی منو دنبال کنه سریع دنبالش میکنم

آموزشگاه 118فایل 02128423118

2 ماه پیش
در زمانهایی که زندگی سخت و پر از استرس است بهترین کار مشغول کردن سر خودمان به کاری خاص می باشد و می توانیم تمام عصبانیت و انرژی خود را به کار گیریم و به چیزی مثبت تبدیلش کنیم . www.118file.com / 02128423118 , 09130919446 - 8
pixel