راهنمای ورود به وبینارهای برگزار شده با پلتفرم Zoom

324
قبل از ورود به وبینارهایی که با پلتفرم Zoom برگزار می شود، حتما این ویدیو را مشاهده نمایید.
RoxanWebinar 112 دنبال کننده
pixel