کشتی کچ گیلان caspain faghit club

237
اجرای تکنیک هایی در مسابقات کشتی کچ لیگ CFC از اقای راستین رمضانی در مسابقات دو به دو tag team در باشگاه دخانیات رشت به مربی گری استاد رضا فایضی در تاریخ 97/08/24
pixel