آموزش کالیبره کردن ریموت کنترل مویک پرو

288

در این ویدیو آموزش می بینید چگونه ریموت کنترل مویک پرو خود را کالیبره کنید. زمانی که صدای بوق بلند به صورت متناوب از ریموت کنترل شنیده شود نیاز به کالیبراسیون وجود دارد. این ویدیو توسط آیکواد ترجمه و زیرنویس شده است. آیکواد - عرضه تجهیزات تصویربرداری هوایی http://iquad.ir http://store.iquad.ir

آی کواد
آی کواد 26 دنبال کننده