نشست خبری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر سیستان و بلوچستان

47
نشست خبری مشترک شاقوزایی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر سیستان و بلوچستان، جهاندیده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و محترم مدیر بانک توسعه تعاون استان با اصحاب رسانه
pixel