کلیپ جملات تاکیدی پرورش و تقویت خلاقیت

2,720
با جملات تاکیدی مثبت برای پرورش و تقویت خلاقیت می توانید ضمیر ناخودآگاه خودتان را برای شکل گیری باورهای قدرتمند در زمینه پرورش و تقویت خلاقیت برنامه ریزی کنید و ذهن خودتان را برای دریافت ایده ها باز نگه دارید و پذیرای فرصت هایی که کائنات در اختیار شما قرار می دهد باشید. این کلیپ را هر روز قبل از شروع کار روزانه و شب قبل از خواب ببینید تا این جملات مثبت در ضمیر ناخودآگاه شما برنامه ریزی شود. از دیدن این کلیپ ارزشمند لذت ببرید. >>>دانلود فایل های آموزشی رایگان در سایت https://mortezaelahi.com
pixel