تمرینات فشرده ستاره ساز

679

ستاره سازی در فوتبال امروزه کسب و کار پر رونقی است چرا که بخش بزرگی از صنعت تبلیغات جهان در حال حاضر وابسته به ورزش فوتبال و ستارگان فوتبال است که به پشتوانه آن کسب و کارهای دیگری مانند گردشگری ورزشی ، ایرلاین ها ، هتل ها و صنعت پوشاک ورزشی پس از آن رونق می گیرد . تمرینات ستاره ساز نو نه الان پرسپولیس .