محبوب ترین زبان های برنامه نویسی در سال 2021

13
در زندگی مدرن این روزها، تقاضا برای متخصصان هر حرفه روز به روز در حال افزایش است.یکی از حرفه هایی که بسیار مورد توجه است علوم کامپیوتر است. علوم کامپیوتر به تنهایی دارای شاخه های بسیاری است که هر کدام نیاز به تخصص خاص خود را دارند.یکی از شاخه های علوم کامپیوتر، برنامه نویسی است. برنامه نویسی به معنی استفاده از دستورالعمل های از پیش تعیین شده ی مختص به هر زبان، بر اساس یک الگوریتم منظم است.هر زبان برنامه نویسی دارای مزایا و معایبی است که توسعه دهنده براساس توانایی خود و اینکه کدام زبان خواسته ی او را با کد کمتر و خوانایی بیشتر به انجام می رساند، زبان مورد نظر خود را انتخاب می کند. بر اساس نظرسنجی های انجام شده بین توسعه دهندگان و برنامه نویسان در سال 2021 ، ده زبان برتر دنیا که دارای محبوبیت بالاتری در بین برنامه نویسان و توسعه دهندگان هستند، مشخص شدند. برای مطالعه ادامه مطلب به سایت آکادمی مراجعه فرمایید.. https://iranbinary.ir
pixel