گفتگو با ریچارد میر با زیرنویس فارسی

277

گفتگوی تصویری با ریچارد میر را که وب گاه Plane-site با کمک بنیاد GAA تهیه و منتشر کرده است با زیرنویس فارسی اختصاصی گفتار معمار ببینید.