پخش موزیک با لمس اجسام!

322

هیچی دیگه، براتون یه گجت پیدا کردم که تا لمسش می کنی، موزیک پخش می کنه و یا میره فایل بعدی را پلی کنه!! http://Daneshjookit.com http://Digispark.ir

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده