منشور کوارتز طبیعی (کد:41002)

23
منشور کوارتز طبیعی کوارتز طبیعی رنگ سفید quartz منشور  6 وجهی ارتفاع منشور : تقریبا 82 میلیمتر طول قطر 6 ضلعی مقطع منشور : به طور متوسط 27 میلیمتر وزن  منشور : تقریبا 94 گرم
avagalleryir 1 دنبال کننده
pixel