مسابقه چند خط عاشقانه

145

«نوین کتاب گویا» در مسابقه ای که از 7 تا 25 بهمن برگزار می شود از همه ی مخاطبان خود دعوت کرده است تا با ارسال ویدئویی شامل خوانش یک دقیقه از کتاب های صوتی این مجموعه به همراه هشتگ