گیمیفیکیشن (بازی آفرینی) در فرهنگ سازی

840
840 بازدید
اشتراک گذاری
به استفاده از تفکرات، آیتم ها و روش های مورد استفاده در بازی ها و سرگرمی ها جهت درگیر کردن مخاطب یا کاربر در جهت حل مساله یا افزایش علاقه به موضوع خاصی در سیستم ها و کاربردهایی ک ماهیت بازی ندارند، بازی گونگی یا بازی آفرینی(gamification) میگویند. مشاور کسب و کار و آنالیزور تئوری های گیمیفیکیشن (09156448101)
pixel