معرفی بازی نینجای کوچک - ساخت بازی بوسیله یونیتی

94

معرفی بازی نینجای کوچک کار دیگری از دانشجویان فعال دانشگاه علامه جعفری تولید کننده بازی: رضا حاج اسماعیلی دانشجوی مهندسی کامپیوتر نام درس: گرافیک استاد: میثم اسدی دانشگاه: دانشگاه علامه جعفری رفسنجان #بازی_سازی #یونیتی