زندگی در قلعه هفتصد ساله! ایل زرزا! از مجموعه "عشق من ایران"

212
هیچ چیز زیبا تر از این نیست که ببینی ایل زرزا اصالت خودشون رو حفظ کردن و زندگی در قلعه هفتصد ساله که متعلق به قوم خودشون هست رو رها نکردن. تو این قسمت از مجموعه "عشق من ایران" درون و بیرون این قلعه رو بهتون نشون میدم. www.mehdikavandi.com
pixel